“De pilaar”
De motivatie:
-Een pilaar geeft draagkracht wat bij deze FB-pagina en het gedachtengoed hoort.
-Een pilaar geeft steun daar waar nodig.
“De pilaar” bekt lekker en toch klinkt het niet meteen als “hulp geven en krijgen”.
-Het is een duidelijke neutrale
naam.
Naam en motivatie door Natasja Hendriks*

Het doel van onze stichting is om zoveel mogelijk mensen met een smalle beurs te helpen. Mensen welke (bijv.) in aanmerking (kunnen) komen voor de voedselbank, maar ook mensen die net buiten de voedselbank vallen.
Zo geldt dat ook voor mensen die in aanmerking komen voor bewindvoering of er net buiten vallen.
Maar we zijn er ook voor mensen die om een andere reden een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We geven géén geld!

Bij acute noodgevallen kan iemand in aanmerking komen voor boodschappen tot een bepaald bedrag om een paar dagen te overbruggen. In die dagen kan de hulpvrager zoeken naar een langdurigere oplossing.

De stichting draait volledig op vrijwilligers en met steun van begunstigers die hun “gebruikte” goederen, zoals kleding, keukenspullen, porselein, linnengoed etc. schenken aan onze stichting.

Wij zoeken alles uit op bruikbaarheid en daarna komt het beschikbaar voor de mensen die het kunnen gebruiken.

Soms krijgen we spullen die bij verkoop voldoende opbrengen om een gezin een paar dagen te kunnen laten eten. In overleg met de schenker worden deze verkocht via een verkoopsite of via onze eigen Facebookpagina.

Voor alle spullen wordt een kleine vergoeding gevraagd, behalve als u in het bezit bent van een toegangskaartje verstrekt door hulpverleningsinstanties.

Kleding €0,20 per stuk
Jassen €1,50 per stuk
Huishoudelijke spullen vanaf €0,20 (of prijs op de sticker)
Babyspul wordt geprijsd. Hiervan is de prijs dus ter plekke zichtbaar.
Voor spullen ‘met een stekker’ wordt de prijs bepaald door het team van Samen is Kracht.

Spullen mogen voortaan worden aangeboden via email of Fb-Messenger.

Groot meubilair mag voortaan door de aanbieder zelf op onze Facebookgroep geplaatst worden.
Vanwege ruimtegebrek nemen wij het niet meer in ontvangst.

We zullen deze regels STRAK naleven!

Tijdens het bezoek aan onze opslag, “de Pilaar” is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te nuttigen en even gezellig en rustig bij te komen.